Професия Брокер – Регулация на бизнеса

НСНИ Юбилеен форум 25 години
Вчера НСНИ отпразнува своята 25 годишнина! Националното сдружение е единствената браншова организация, която се грижи за постоянното повишаване на квалификацията на брокерите в бранша. На юбилейния форум присъстваха дългогодишни професионалисти в сферата на недвижимите имоти,  представители на обществени институции и медии. Председателя на сдружението, г-жа Перфанова, отправи ключови въпроси към специалните гости за това как те виждат настоящата картина в сектора.

Димитър Танев, председател на Нотариалната камара на България, сподели че напълно подкрепя сдружението и че трябва да има регулация на бизнеса. Той изтъкна ролята на брокера в развитите страни. Направи сравнение с Германия, Франция и Гърция където това е високо уважавана професия. Нотариус Танев говори по доста важни теми като подчерта, че регулацията ще регламентира и минималното съдържание на посредническия договор между агенциите за имоти и клиентите, а това е в полза и защита и на двете страни.

На въпроса за мнението му относно вписването на предварителните договори в Агенция по вписванията, той сподели че реално няма пречка това да се случва, ако такава е волята на страните. Това е нормална практика във Франция и Германия. Така страните по една бъдеща сделка ще са по-защитени, тъй като сумата която купувача плаща на продавача при сключване на предварителен договор не е малка.

Нотариуса сподели, че все още има много неуредени въпроси относно вписванията на актовете. Според него вписването трябва да става веднага, а не да се бави. Партидите на имотите не са определени в никакъв нормативен акт, а са само на база софтуерен продукт! Сега вписването в Агенция по вписванията не е съобразено със Закона за собствеността. Няма имотен регистър по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, сподели нотариуса.

Нотариус Танев добави, че към днешна дата проверката на имота реално е отговорност на брокера. Тя не е задължителна за сделката и отговорността е на заинтересованото лице. В случая това е купувача на имота.  Документите, с които борави брокера са изключително голям набор от различен по вид и специфика книжа.  Именно брокера е човека, който пръв забелязва техническите грешки там. Брокера е и лицето, което проверява дали върху имота има някакъв вид вещни и/или облигационни тежести.
Оля Стойкова, съдя в Агенция по вписванията, сподели че издаването на Удостоверение за тежести се съпътства от множество документи касаещи собствеността на имота. Сега удостоверения за тежести се издават по персоналните партиди на лицата за даден период от време.

Важно е обаче, каква тежест има върху имота, а не върху лицето!

Това налага все по-спешно създаването на имотния регистър. Актовете трябва да се вписват в него. Ирена Перфанова попита г-жа Стойкова кой е органа за това. Отговора беше: Законодателя!

Инж. Валентин Йовев, председател на Камарата на инженерите по геодезия също сподели своята подкрепа относно необходимостта от регулация на професията „Брокер“. Той говори за функцията на кадастралния регистър. Кадастралния регистър не може да замести имотния регистър. Той има по-скоро помощна функция. Връзката с Агенция по вписванията е електронна, но не винаги автоматично се отразяват промените докато не се види какви са измененията в имотите /делби и т.н./.

Относно Схемите на самостоятелните обекти, там където има одобрена кадастрална карта, вече може да се нанасят действителните площи на обектите, а не тези по документи. Това става чрез експертно измерване и нанасяне в последствие в схемата. Нотариус Танев добави, че на практика от 2001 г до сега в България терените се презамерват. Кадастралната карта следва да отразява границата на правото на собственост! А това не са оградите на хората! Навсякъде по света обект на кадастъра е земята, само в България обект на кадастъра са и сградите!

Какво би донесло регулирането на дейността на брокерите?

Председателят на УС на КНОБ Светла Дерменджиева разказа пред аудиторията за ползите от наличието на публичен регистър при независимите оценители. В основни линии това са ясните правила и представителство, поемането на отговорности и публичност. Това е нещо към което се стреми и Националното сдружение за недвижими имоти.

От Комисия за защита на потребителите споделиха, че липсата на регулация в бранша кара потребителите да се обръщат към тях. За 2016 г всяко 3-то заседание на комисията е било по казус за недвижим имот. Най-честите оплаквания са за неравноправни клаузи в посредническите договори и нелоялни търговски практики. Г-н Арабаджиев посочи, че би било добре НСНИ да предостави типови договори на членовете си, в които да са обхванати важни и задължителни клаузи за страните – агенция за недвижими имоти и клиент.

Пламен Ангелов от Камарата на адвокатите също подкрепи напълно каузата на  НСНИ. Ако се регламентира професията на Брокера, ще отпаднат много от некоректните брокери и както каза адв. Ангелов  – “ те ще стъпят на килимчето на наказателния кодекс“! Той призова за сплотеност и взаимност между адвокатите и брокерите, тъй като така или иначе работата се разпределя и двете професии работят заедно.

НСНИ е партньор и на Института по стандартизация.  В България от 1999 г стандартите са доброволни.  Г-жа Дабиджева изтъкна важната роля на европейските стандарти. Тя сподели, че 1 европейски стандарт на практика заменя 34 вътрешни стандарта! Европейския стандарт БДС EN 15733:2010 определя изискванията към услугите на брокерите на недвижими имоти. Този европейски стандарт се прилага за услугите както между бизнес организации, така и между бизнес организации и потребители. Както по-горе отбелязахме, за разлика от България, в много държави съществуват законови разпоредби за брокерите на недвижими имоти и те тясно си взаимодействат със стандартите.
Този, който спазва стандартите и е сертифициран има професионално предимство пред другите – изтъкна Дабиджева.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.