Какво представлява искът по чл.19, ал.3 от ЗЗД

Един предварителен договор бива обявен за окончателен на база чл.19, ал.3 от ЗЗД с влязло в сила решение на съответния районен съд. Исковите молби по чл.19, ал. 3 от ЗЗД се вписват. Решението, с което се уважава такъв иск предизвиква промяна в правната сфера на страните – продавачи и купувачи на недвижим имот. Правото на собственост на имота преминава от продавача към купувача. Това решение има действието на окончателен договор за прехвърляне на собственост върху недвижим имот. Съдът проверява това, което проверява и нотариуса, а именно – собственик ли е продавача и дали са спазени другите изисквания на закона. Следователно съдебното решение, с което е обявен един предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, има значението на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот и с него купувачът може да се легитимира като собственик на имота, така, както би се легитимирал с нотариален акт.
Решенията по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД не се вписват. Вписват се исковите молби, а влезлите в сила решения се ОТБЕЛЯЗВАТ към вече вписаната искова молба. Вписаната искова молба пази ред на придобивният акт – решението! Когато то се отбележи към нея се счита, че решението е вписано не когато е извършено отбелязването, а по-рано – към момента на вписване на исковата молба.
По силата на чл.114, ал.1 от Закона за собствеността всички вписани след вписване на исковата молба придобивни актове са непротивопоставими на лице, което предявява иск към някого чрез съда /ищецът/.
За да се постигне това, задължително след влизането на сила на съдебното решение по чл. 19, ал.3 от ЗЗД трябва ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТБЕЛЯЗВАНЕ В 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧЕН СРОК , КОЙТО ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ОТ ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ!
Ако не бъде спазен този срок, тоест ако не се извърши ОТБЕЛЯЗВАНЕ до изтичане на 6 месечния срок, вписването на исковата молба ГУБИ ДЕЙСТВИЕТО СИ! Към исковата молба вече няма да може да се извърши отбелязване, придобивния акт ще бъде противопоставим на трети лица!
ОТБЕЛЯЗВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, А НЕ ОТ СЪДА!
ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ АКО СТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ПО ИСК ПО ЧЛ.19, АЛ.3 ОТ ЗЗД, ВИЕ ТРЯБВА ДА ИЗВЪРШИТЕ ОТБЕЛЯЗВАНЕТО В ШЕСТ МЕСЕЧЕН СРОК ОТ ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ!
ПРИМЕР: Сключвате предварителен договор, продавача не спазва сроковете, предявявате иск за обявяване на предварителния договор в окончателен, вписва се искът в съда, в сроковете предвидени от закона вашия продавач трябва да се яви за да получи парите си, не се явява, съдът обявява вас за собственик със съдебното решение. Ако ВИЕ КАТО ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА НЕ НАПРАВИТЕ ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ, ВПИСАНАТА ВИ ПРЕДИ ТОВА ИСКОВА МОЛБА ГУБИ ДЕЙСТВИЕТО СИ!
Вашия продавач междувременно, ако сте пропуснали да отбележите влязлото в сила съдебно решение в 6 месечен срок, може да продаде същия имот на трето лице и вписването на придобивният акт би се тълкувало като действително!
Всяка вписана искова молба е вид тежест и тя излиза в Удостоверението за тежести издавано от Агенция по вписванията!

Вижте повече в следното РЕШЕНИЕ от Пазарджишки окръжен съд

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.