ЦКР и срок на заличаване на ипотека при пълно погасяване на кредит

Как се определя размерът на дълга за кредит?

Размерът на дълга по всеки отделен кредит се определя като сума от главницата, начислените лихви, такси, комисиони и други разходи по кредита, както и дължимия данък върху добавената стойност по договора за лизинг.
Когато кредитите са в чуждестранна валута, те се преизчисляват в левове по обявения от Българската народна банка обменен курс.

Какво включва информацията за кредитна задлъжнялост?

Информацията за кредитната задлъжнялост за клиентите включва данни
както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и
по погасени кредити за 5-годишен исторически период.

Има ли възможност за издаване на спешна справка за кредитна задлъжнялост на физическо лице?

Когато физическото лице желае да получи справка за кредитна задлъжнялост в срок до 4 работни часа от подаване на заявлението лично в БНБ, заплаща такса в размер на 15 лв. Няма значение дали е упражнило правото си да получи безплатна справка. Всяко физическо лице има право на една безплатна справка годишно.

Срок на заличаване на ипотека при пълно погасяване на кредита

При пълно погасяване на кредита банката заличава, съответно освобождава, предоставените обезпечения в срок не по-дълъг от 14 дни от искането на клиента и заплащане на дължимите такси. В същия срок и при същите условия се заличава обезпечението върху продаден имот, след като кредиторът се удовлетворява изцяло и окончателно за вземанията си по кредита с получаване на сумата от продажбата на имота.

ДВ, бр. 93 от 2015 година/Наредба №22 за Централния кредитен регистър, Закон за потребителския кредит и Закон за кредитните институции, БНБ;

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.