Документи за продажба на сграда и земя

ПРИМЕРНИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗА ПРОДАЖБА НА СГРАДА И ЗЕМЯ

 

 1. Нотариален акт за собственост
 2. Актуална скица на мястото

(само в случай, че собствениците притежават идеална част от поземления имот. Важи 6 месеца. Когато срокът изтече се прави заверка, че важи и днес, с подпис и печат, върху същата скица. Ако има разлика в описанието на земята по нотариалния акт за собственост и по скица, е необходимо на скицата да има и забележка за идентичност на имота)

 1. Одобрени архитектурни проекти

(И актуалните, и старите одобрени архитектурни проекти, и последващи преработки, ако такива са одобрявани)

 1. Разрешение за строеж /позволителен билет/
 1. Удостоверение за въвеждане в експлоатация
 1. Актуални удостоверения за наследници на всички починали лица

(В случай, че притежавате къщата с мястото по наследство. Трябва да са издадени или заверени в последните 6 месеца. За всеки починал трябва да има отделно удостоверение за наследници, в което трябва да е посочена точната дата на смъртта, семейното му положение към датата на смъртта, както и кои са наследниците му. На хората починали неженени, се посочва освен това, че са починали без деца, защото човек може да не е женен, но да има деца. Издава се от служба „Есграон” на общината по последното местоживеене на починалия. Удостоверенията за наследници трябва да са издадени по данни от личен регистрационен картон на починалото лице и по регистрите за населението, а не по данни от молба- декларация на поръчалия удостоверението)

 1. Удостоверение за гр.брак на наследодателите/собствениците/продавачите
 2. Удостоверение за семейно положение на всички продавачи

(Издава се от служба ЕСГРАОН на общината по местоживеене. Ако продавачът е разведен или вдовец, на удостоверението за семейно положение трябва изрично да е отбелязано какво е било семейното положение на продавача към датата на придобиване на имота, тъй като ако към тази дата семейното положение на продавача е било “омъжена” или „женен”, имотът е съпружеска имуществена общност)

 1. Декларация по чл.26 от Семейния кодекс

(Ако някой от продавачите или неговия съпруг/съпруга са адресно регистрирани на адреса на имота, който се продава. Ако никой не е адресно регистриран на адреса на имота, който се продава,  трябва да се представят копия от личните карти на съпрузите на продавачите. )

 1. Актуално удостоверение за данъчна оценка

(За къща, гараж, земя. В повечето от случаите важат за полугодие. Трябва да има изрично отбелязване, че всички собственици нямат задължения)

 1. Проверки за завещания на всички починали лица

(Издават се от Служба по вписванията)

СЪВЕТ ЗА КУПУВАЧА

За пълна и качествена проверка за имота, който купувате, е необходимо допълнително:

1.Копия на всички предходни документи до първи собственик на земята /нот. актове, удостоверения за наследници, делби/, хронологично и логически свързани, които освен като копия на нотариуса се подават  и на съдията по вписвания за издаване на удостоверение за липса на тежести без срок

2.Удостоверение от отдел “Общински имоти” на съответната община, от което да е видно, че за имота няма Акт за държавна собственост от 01.06.1996., няма Акт за общинска собственост и няма реституционни  претенции от трети лица

3.Проверка в техническата служба на общината относно регулационния статут и законност на постройката

4.Удостоверение от гл. архитект на общината, че сградата е изпълнена съгласно одобрените арх. проекти

Информация от сайта на Нотариус Калоянова

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.