Предварителен договор – защо е важен?

КУПУВАЧИ НА ИМОТ понякога питат: Защо ми е да подписвам предварителен договор с ПРОДАВАЧА НА ИМОТА? Нали ще се провери собствеността, ще се извади удостоверение за тежести за деня на сделката? Тогава за какво въобще да правя това?
ЗАЩОТО ВСИЧКИ КЛАУЗИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДАВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗАПАЗВАТ ПРАВНАТА СИ СИЛА КАТО ОБЛИГАЦИОННИ ПРАВА МАКАР, ЧЕ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В НОТАРИАЛНИЯ АКТ!

СТРАНИТЕ СА ОБВЪРЗАНИ ПАРАЛЕЛНО ПОМЕЖДУ СИ С КЛАУЗИТЕ ВКЛЮЧЕНИ КАКТО В НЕГО, ТАКА И С ТЕЗИ В НОТАРИАЛНИЯ АКТ!

Това означава, че всички клаузи по предварителния договор, за които ПРОДАВАЧЪТ и КУПУВАЧЪТ са се договорили имат сила и действие след нотариалната сделка, освен ако не са отменени изрично в нотариалния акт!

Сами разбирате, защо е важно да пазите предварителния си договор и ДА ИЗПОВЯДВАТЕ СДЕЛКИТЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ИМ СТОЙНОСТ ЗАПИСАНА В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР! При възникване на спор или претенции от някоя от страните на по-късен етап този документ може да се окаже изключително важен!

КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ НА чл.19, ал.3 от ЗЗД?

Всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор. В такъв случай договорът се счита сключен в момента, в който решението влезе в законна сила.

За да бъде действителна една сделка за покупко-продажба на недвижим имот, тя трябва да бъде сключена в нотариална форма. Обявяването по съдебен ред на предварителния договор в окончателен става чрез предявяване на иск в съда. Той замества доброволното изпълнение на задължението по предварителния договор.

ЕДНО ОТ ВАЖНИТЕ УСЛОВИЯ Е СРОКЪТ НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР ДА НЕ Е ИЗТЕКЪЛ!

  • АКО ВИЕ ИЗРИЧНО НЕ УГОВОРИТЕ СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, СРОКЪТ В КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЯВИ ИСК Е 5 ГОДИШЕН. СРОКЪТ ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ОТ МОМЕНТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР.
  • АКО В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР Е УГОВОРЕН СРОК, А В 99% ТОВА Е ТАКА, ПРАВОТО ДА СЕ ПРЕДЯВИ ИСК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР ПО ЧЛ.19, АЛ.3 ОТ ЗЗД ЗАПОЧВА ОТ МОМЕНТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА НОТАРИАЛНА СДЕЛКА ПРИ НОТАРИУС.

Съдебното решение има сила ако е влязло в сила!
Собствеността преминава върху КУПУВАЧЪТ но под условие – в двуседмичен срок от влизане в сила на съдебното решение да се заплати изцяло цената на имота. Ако купувача не изпълни това условие, вещното право се връща на собственика!

Разбирате, че предварителния договор всъщност е важен документ, който поражда права и задължения между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА на имота. Наистина, не е задължително да сключите предварителен договор когато решите да закупите имот. Но е добре предварително да договорите всички клаузи по прехвърлянето на имота – какво купувате, каква е цената, кога се предава владението, как става заплащането на цената, какъв е срокът, има ли участие на банка ако има ипотекиране на жилището, да запишете какви документи се прилагат в деня на сключване на предварителния договор, какви документи трябва да се предоставят допълнително и в какви срокове, да се определят неустойки при неизпълнение, как се заплащат таксите, от кого се заплащат таксите за прехвърляне и т.н.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.