Как да изчислим площ на апартамент?

Обяви с посочена площ, включваща площта на апартамент и прибавена квадратура на идеалните части от общите части на сградата е некоректна и подвеждаща. Така посочена цена за апартамент с определена площ може да се окаже заблуждаваща за всеки купувач.
Всеки апартамент или самостоятелен обект в сграда има точно определена застроена площ, тя се изчислява и описва още на архитектурния проект. Застроената площ се определя спрямо ограждащите стени по следните прости правила:

  • при външни ограждащи стени без отвори, в застроената площ влиза ½ от дебелината, а другата ½ е към общите части на сградата;
  • при външна ограждаща стена – калкан, важат правилата както при външна ограждаща стена без отвори. В застроената площ влиза ½ от дебелината, а другата ½ е към общите части на сградата;
    при външни ограждащи стени с отвори (прозорци или врата за балкон) в застроената площ на апартамента влиза цялата дебелина на стената;
  • при вътрешни ограждащи стени към съседен самостоятелен обект, в застроената площ влиза ½ от дебелината, а другата ½ влиза към застроената площ на съседния имот;
  • при вътрешни ограждащи стени към обща собственост (коридор, асансьор, стълби и др.), в застроената площ влиза ½ от дебелината, а другата ½ е към общите части на сградата;
  • към застроената площ се прибавя и цялата площ на тераси, балкони и лоджии по външните им конструктивни очертания;

  • застроена площ на апартамент (или на друг самостоятелен обект), разположена на повече от един етаж, е сборът от застроените площи на отделните му етажи, включително площта на стълбищата в тях.

НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ

От глава 18 натам, може да прочетете за ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДИТЕ И ПОСТРОЙКИТЕ, НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ, ХАРАКТЕР НА ЗАСТРОЯВАНЕТО. ВИСОЧИНА НА СГРАДИТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА, ЛИНИИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ, РАЗПОЛАГАНЕ НА СГРАДИТЕ НА ОСНОВНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ В УРЕГУЛИРАНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ИЗДАТИНИ НА СГРАДИТЕ,ОГРАЖДАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА, Строителни елементи, конструкции и инсталации на жилищните сгради

Площ апартамент
Извън темата: С класификатор към Приложение № 2 към чл. 13, ал. 2, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 от Наредба № 3 от 28.04.2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ бр. 74 от 2005 г. , изм. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г.) се дава идентификационен код, с който се определя конкретното предназначение на сградите и самостоятелните обекти в тях.
Всеки самостоятелен обект в сграда по закон притежава процент идеални части от общите части. Идеалните части се записват отделно като процент в нотариалния акт за собственост.
Реално във вашия нотариален акт ще пише застроената площ плюс съответния процент идеални части от общите части на сградата.
Ако искате да направите реално сравнение на цена към квадратен метър, застроената площ на имота е тази, която трябва да сравнявате. Именно за това и много обяви в портали за имоти подвеждат купувачите. Защото обявите се публикуват заедно с процента общи части. Това е некоректно!

Малко уточнение за процента общи части: Когато в акта за собственост за жилище пише например, „заедно с 4 % идеални части от общите части на сградата“, това НЕ означава че сте собственик на % квадратни метра от общите части!!!
Вие притежавате всеки един квадратен метър от всички общи части съобразно вашия дял. Не може да заградите 4 % и да решите, че именно тези общи части са ваши. Те са ИДЕАЛНИ, не РЕАЛНИ! По закон не може да определяте и заграждате някаква част от идеални общи части!

По тези правила се изчислява застроената площ на самостоятелни обекти и не важат за помещения , които са придадени към самостоятелен обект, като например мазе или таван към апартамент. За тях площта се пресмята само за светлия им размер, като всички стени остават в общите части.

Друг казус, който често изниква при старите нотариални актове е, че реалната площ на апартамента е по-голяма от описаната в нотариалния акт. Това е така защото до 1991г. тераси и балкони са се смятали само с 40% от площта си в застроената площ на апартамента, а за още по-стари сгради дори не са били включвани изобщо. Така апартамент 100 квадратни метра по нотариален акт от социалистическо време е реално по-голям от апартамент 100 квадратни метра ново строителство.

Ползвана част от информация от: архитект.bg

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.