Вписване на договор за наем със срок над 1 година и предварителен договор

При вписване на Договор за наем в Агенция по вписванията, който е със срок над 1 година, са нужни следните документи:

  • Заявление за вписване по чл. 571 от ГПК
  • Договор с нотариално заверени подписи – 3 броя
  • Кадастрална схема /скица/ – оригинал или заверен препис
  • Пълномощно
  • Квитанция за платена държавна такса в размер на материалния интерес:
    0,1 % от общата сума на плащанията за целия срок

При вписване на Предварителен договор за продажба на недвижим имот документите са същите. Държавната такса е в размер на 0,1 % от договорената продажна цена на имота.

Когато молбата се подава чрез пълномощник, към нея се прилага оригинал на пълномощното: с нотариално заверен подпис на упълномощителя или адвокатско такова. Упълномощаването следва да е изрично, за конкретното действие /акт/. Адвокатските сътрудници не могат да бъдат пълномощници на адвокатите в производството по вписване /чл.21 от Закона за адвокатурата/.

Минималната такса за вписване е 10 лева.

 

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.