Да бъде ли удостоверителната функция на нотариусите „отворена” за адвокатите?

Интересно и като че ли оправдано е становището на нотариусите по отношение на правата, които може да се делегират на адвокатите. Става въпрос за това, трябва ли адвокатите да имат право да заверяват документи и актове, които сега се заверяват само от нотариус.
По повод внесен за обсъждане в Народното събрание на 23.01.2015г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, Нотариалната камара излезе със становище, че е недопустимо разширяването на кръга от лица, оправомощени да осъществяват нотариални функции, е в нарушение на каквито и да било нормотворчески правила, установени от Закона на нормативните актове.

Кои са основните мотиви за категоричното несъгласие на нотариусите, на адвокатите да се делегират правомощия да удостоверяват документи и актове, на които законът придава доказателствена и изпълнителна сила:

– адвокатите по професия действат в защита на конкретен интерес. Те не могат да бъдат безпристрастни и независими поради факта, че защитават интересите на клиентите си, които са ги упълномощили за разрешаването на правен спор. Тоест – съществува конфликт на интереси.
– с предлаганата промяна на адвокати от Европейския съюз се вменява нотариална компетентност, дори те да нямат такава според местното си право. Това би довело до правния абсурд адвокат от Европейския съюз да извърши нотариално
удостоверяване на територията на друга държава и то според Закона за адвокатурата да е съвсем действително,
а според местното право – не.Действителността на правното удостоверяване ще бъде поставена под въпрос, а също и правните последици и сигурност.
– нотариалното удостоверяване, за да бъде използвано в Европейския съюз, трябва да бъде заверено с АПОСТИЛ от съответната държава. С апостила се удостоверява наличието на нотариална компетентност, а ако липсва – документа е невалиден и не може да бъде ползван. Според нотариусите, с предлаганата промяна на адвокати от Европейския съюз се вменява нотариална компетентност, дори те да нямат такава според местното си право, а това е правен абсурд.
– ако удостоверителната функция бъде „отворена” за неограничен и неконтролируем кръг правни субекти, според нотариусите в България, това ще създаде невъзможност извършваната от тях дейност да се обозре и контролира както от органите на държавата, така и от съсловната им организация.
– ще се затрудни извършването на справки за автентичността на заверен от адвокат документ. Тези справки сега се правят само и изключително от нотариалните кантори.
– адвокатите извършват процесуално представителство извън адвокатските си кантори, адвокатите нямат изисквания за работно време и непрекъснатост на дейността си. Това е още една предпоставка за невъзможност за проверка и контрол, която според Съвета на нотариусите, ще създаде абсолютна несигурност и нестабилност в гражданския оборот.
– на основание чл. 28б от ЗННД Нотариалната камара създаде със свои средства единна информационна система с ограничен и контролиран достъп, в която се съдържа база данни – част от служебните архиви, която представлява гаранция за гражданите, особено при извършване на сделки с недвижими имоти чрез пълномощник, с оглед възможността за незабавна онлайн проверка на автентичността на пълномощното и неговото евентуално оттегляне. С подобна база адвокатурата не разполага и не може да създаде такъв вид правна сигурност за гражданите. До създадената база данни няма как адвокатите да имат достъп, не само защото е частна собственост, а и защото това би противоречало на Закона
за защита на личните данни според нотариусите.
– Предоставянето на нотариални функции на неограничен кръг правни субекти, адвокати, е заплаха за сигурността на документите и ще доведе до разрушаване на градения с десетилетия стабилитет на нотариалните удостоверявания според Съвета на нотариусите.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.