Кота било, кота корниз, застроена площ

Какво означават някои основи термини?

1. КОТА БИЛО – това е максималната височина над терена върху който се строи, като БИЛО е най-високата част на покрива.

2. КОТА КОРНИЗ – това е максималната височина над терена върху който се строи, но се отнася до КОРНИЗ – най-ниската част на покрива.

Максималната височина на една сграда се дава или до кота корниз или до кота било. Зависи от района.

3. ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – това е площта на първия етаж на сградата.

4. РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (РЗП) – това е сумата от всичката площ на всички етажи от сградата.

5. КИНТ – това е съотношението между общата площ на парцела и допустимата разгъната застроена площ на сградата, която ще се строи върху него.

НАПРИМЕР:  парцел от 800 кв.м. и кинт 1.2, то максималната РЗП на сградата може да бъде 800Х1.2=960 кв.м.

6. КОЕФИЦИЕНТ НА ПЛЪТНОСТ (%) – това е съотношението между общата площ на парцела и максимално допустимата застроена площ на сградата.

НАПРИМЕР:  парцел от 800 кв.м. и Кпл 60% (или 0.6) максималната ЗП би била 800Х0.6=480 кв.м.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнение в Кота било, кота корниз, застроена площ

 1. Василка Райкова каза:

  Когато фасадата сградата не е в една равнина,над стените,които са на заден план ,получаваме по висока кота корниз,при положение че сме спазили кота корниз над стените които са в равнината на ул.рег.линия.Това правилно ли е.

  1. Щебетовска каза:

   Здравейте Василка,
   Цитирам ви чл.23 и чл.24 от ЗУТ:

   Чл. 23. (1) Характерът на застрояването се определя в зависимост от височината на сградите на основното застрояване, както следва:
   1. ниско застрояване – с височина до 10 м;
   2. средно застрояване – с височина до 15 м;
   3. високо застрояване – с височина над 15 м.
   (2) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Във вилните зони застрояването е ниско – до 7 м.

   Чл. 24. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 65 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Височината на сградата се определя в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен за съответната ограждаща стена: до котата на пресечната линия на фасадната плоскост с покривната плоскост – при сгради със стрехи; до котата на горната повърхност на корниза – при сгради с корнизи; до котата на най-високата точка на ограждащите стени – при сгради без корнизи и без стрехи.
   (2) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Във височината на сградата не се включва височината на подпокривното пространство, ако остава зад равнината, проведена под 45 градуса спрямо хоризонта от линията на пресичане на фасадната плоскост с горната повърхност на корниза или стрехата, а при сгради без корнизи и без стрехи – от най-високата точка на ограждащите стени. При ползването на тази възможност котата на билото не може да превишава с повече от 4,5 м височината на сградата, определена при условията на ал. 1.
   (3) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2004 г.) Височината на сградата се приема за равна на допустимата, ако сградата е разположена в пространството, ограничено от вертикална равнина, по линията на застрояване с височина, равна на допустимата, и равнина, проведена от тази височина под ъгъл 45 градуса спрямо хоризонта. В този случай котата на билото не може да надвишава с повече от 4,5 м височината на сградата, определена при условията на ал. 1.
   (4) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Разпоредбите на ал. 3 не се прилагат във вилните зони, в зоните за ниско застрояване и в зона „А“ и зона „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
   (5) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) При прилагането на ал. 3 не могат да се променят начинът и характерът на застрояването и правилата и нормативите за съответната устройствена зона.

   Благодаря за въпроса. Желая Ви всичко добро.
   Десислава Щебетовска