Купуване на имот с ипотека от купувачи ползващи кредит

Какъв е редът при закупуване на ипотекиран имот от купувачи ползващи ипотечен кредит от банка различна от тази на продавача?

Преди да сключите предварителен договор за покупко-продажба трябва:
1. Да имате одобрение от вашата банка за отпускане на кредит. Размерът на кредит, който може да получите на база проучване на банката ще е записан в съответния документ.
2. Да имате Удостоверение за тежести за имота, който ще купувате. От там трябва да е видно, че имота има тежест – ипотеката на вашите ПРОДАВАЧИ.
В предварителния договор трябва да фигурира абсолютно всичко относно състоянието на имота, видовете тежести, начини на разплащане, отговорности на продавач и купувач и т.н.

Когато сключите предварителен договор:
1. Вашите ПРОДАВАЧИ трябва да подадат Молба за издаване на банково удостоверение с подробно описание на съществуващите задължения към банката касаещи ипотечния им кредит;
2. В Банковото удостоверение ще бъде записано задължението на ПРОДАВАЧА включващо размера на редовната главница и редовната лихва, както и лихвата която се начислява ежедневно по кредита.
След погасяване на задълженията по кредита и заплащане на всички държавни и нотариални такси банката на ПРОДАВАЧА на имота дава своето съгласие за заличаване на ипотеката върху имота, който служи за обезпечение на съответната банка.
3. Следва сключване на Договор за покупко-продажба и изповядване на сделката при нотариус, където присъстват и представители на двете банки (на продавача и на купувача), както продавач и купувач
4. ПРОДАВАЧА подава Искане за предсрочно погасяване към своята банка, а ако има и застраховки (например застраховка „Имущество“) на малко по-късен етап подава и Молба за прекратяване на застраховката. На база тази молба продавача на имота ще получи възстановяване на неизползвана част от платената застраховка ако е останала такава.
5. Следва вписване на Договора за продажба на недвижимия имот и вписване на новата ипотека в Агенция по вписванията. Имота вече е с две ипотеки. Това е така защото ипотеката на ПРОДАВАЧА няма да бъде заличена преди банката на КУПУВАЧА да преведе сумата за покупка на имота. ПРОДАВАЧА не може да разполага с парите.
Следва заличаване на ипотеката на ПРОДАВАЧА. Банката на ПРОДАВАЧА издава Съгласие за заличаване на ипотеката въз основа на чл.179 от ЗЗД. Съгласието също се вписва в Агенция по вписванията.

Чл. 179. Вписването на ипотеката се заличава въз основа на съгласието на кредитора, което трябва да бъде дадено в нотариално заверена форма или въз основа на влязло в законна сила съдебно решение.
(Ал. 2 изм. – ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Заличаването става по молба, към която се прилага актът за съгласието или препис от влязлото в законна сила решение. То се извършва чрез отбелязване в партидата на ипотекирания имот.
Заличаването погасява ипотеката. Но ако актът, въз основа на който е станало заличаването, се обяви за недействителен, ипотеката може да се впише наново. В такъв случай тя има ред от новото вписване.

6. След заличаване на ипотеката на ПРОДАВАЧА, имота остава само с една ипотека – тази на КУПУВАЧА, който ползва кредит, да речем, от друга банка.
7. В случай, че размера от кредит нужен за покупка на имота е по-малък от отпуснатия кредит на КУПУВАЧА, то първо банката отпуска тази част която е за покупко-продажба на имота, а останалата превежда по сметката му след представяне на ново Удостоверение за тежести от което да е видно, че ипотеката на продавача е заличена и единствена е само новата ипотека на купувача на имота.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.