ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ – нови условия от 28.10.13г. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.

От 28 октомври 2013 г. са изменени условията за участие по проект  „Енергийно обновяване на българските домове”.

  • собствениците на самостоятелни обекти, в които се осъществява стопанска дейност, ще получават безвъзмездна финансова помощ в размер на 75 % за обновяването на припадащия им се дял от общите части, като ще заплащат 100 % от разходите за подмяна на дограмата в притежавания от тях обект и 100% от разходите в съответствие с притежавания дял от общите части.
  • след сключване на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност сдружението на собствениците в срок от 10 работни дни ще осигурява 15 % от дължимата за обновяването сума в специална сметка на сдружението, вместо досегашните 30 %.

Изменените условия важат за всички сгради, участващи в проекта, независимо на какъв етап от участието си са достигнали. В сайта на Министреството на регионално развитие са публикувани и нови образци на документи касаещи проекта: Споразумение за създаване на сдружение на собствениците; Справка за собствениците на самостоятелни обекти; Справка за начина на финансиране от страна на ССО; Покана за общо събрание на сдружението на собствениците (за подаване на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност); Протокол от проведено общо събрание на сдружението на собствениците  и т.н.

Указания за кандидатстване

ЕТАП 1:
Заявление за интерес и подкрепа
Покана за свикване на ОС на ЕС-СС
Протокол за залепване на поканата
Протокол на ОС на ЕС-СС
Справка на ССО
ЕТАП 2:
Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Какви са ползите ако обновите дома си:

1. Безвъзмездна 75% финансова помощ за енергийно обновяване на Вашата сграда /блок-секция (разходи за строително-монтажни работи; изготвяне на технически/работни проекти; оценка на съот ветствието; авторски и строителен надзор; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация; разходи, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи).

2. Намаляване на разходите  за енергия над 50%
3. Удължаване на живота на сградата
4. По-висока цена на обновения имот

Общият размер на финансовата помощ възлиза на 50 млн. лв. Продължителността на проекта е три години (2012 – 2015 г). Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ.

Какво трябва за подаване на заявление?

Необходимо е да има постигнатото съгласие от собствениците на самостоятелни обекти, представляващи поне 67% идеални части от общите части. Съгласието се оформя в протокол/и на Общото събрание:
• решение за кандидатстване на сградата за обновяване по проекта и упълномощаване на лице да подаде Заявление за интерес и подкрепа до Проектния мениджър;
• решение за подаване на Заявление за интерес и подкрепа към Проектния мениджър;
• решение за разпределение на идеалните части от общите (при необходимост);
• съгласие на всички собственици на самостоятелни обекти да осигурят достъп по предварително съгласуван график до всеки самостоятелен обект от етажната собственост.

Решението за обновяване се взема от общото събрание на Сдружението на собствениците от собственици, представляващи не по-малко от 67% идеални части от общите части.
• решение за кандидатстване на Сдружението на собствениците за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проекта;
• решение за сключване на Споразумение между Сдружението на собствениците и дирекция “Жилищна политика” (МРРБ);
• решение за осигуряване на необходимите средства в размер на 500 лв. за всеки самостоятелен обект и определяне на крайни срокове за събирането им;
• решение за кандидатстване за кредит/гаранция пред ФЖО и осигуряване на обезпечение на кредита (ако такова е необходимо);
• решаване проблеми с неплатежоспособни съседи и необитаеми апартаменти (при необходимост);
• решение за откриване на сметка в търговска банка (съгласно изискванията на дирекция “Жилищна политика”) след одобрение на Сдружението на собствениците да получи финансова помощ;
• упълномощаване на техническо лице за Сдружението на собствениците за целите на упражняване на контрол по изпълнение на обновяването за енергийна ефективност.
Документите се представят от собствениците и са по образците, разработени от дирекция “Жилищна политика” на МРРБ. Те се подават в Дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ, при Проектния мениджър или в съответната община.
Ползвана информация: МРРБ

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.