Търпимост и разрешение за строеж на остъклен балкон

Остъклен балкон, право на строеж и търпим строежКак стои въпроса за остъклен  балкон, ако го разглеждаме откъм Закона за устройство на територията?

В ЗУТ е записано, че строежи изградени и построени до 31 март 2001 година, ако са допустими въпреки липсата на строителни книжа – са търпими строежи и не подлежат на премахване. Удостоверението за търпимост не поражда възникването на тази търпимост. Закона е този, който я поражда. Хората не са длъжни да се снабдяват задължително с такива удостоверения.
Относно балконите – те също не трябва да се декларират или узаконяват. Не полежат и на премахване. Тоест, те са търпими ако остъкляването (усвояването) на терасата се е случило преди повече от 10 години.
Отново по повод търпимите строежи, в това число и въпросните тераси – за да удостоверите кога е извършен строежа на постройка или усвояване на балкон, трябва да представите доказателства за това при евентуално съдебно дирене. Трудно е да предположим, че някой ще предяви някакъв иск за остъклена тераса (някой гневен съсед може би?), особенно на балконите на панелните блокове…
Още по повод остъклените балкони – няма такси и глоби когато имаме търпимост.

Ако обаче сега решите, че искате да остъклите балкона си, ще бъде нужно първо да си извадите Разрешение за строеж, което се издава от главния архитект на района. Трябва да отидете до общината в общинската администрация. При издаването на разрешение за строеж не се изисква одобряване на инвестиционен проект съгласно ЗУТ – по-точно в закона пише:  „остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа“.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.