Стени в сградата. Монолитно и панелно строителство.

Стените са едни от най-важните елементи в една сграда. Именно за това по-долу ще прочетете за основните им функции и характеристики, видове стени, материали от които са направени.
Основното предназначение на стените е да ограждат пространството, както и да поемат товари (при конструктивна система с носещи стени), да изолират срещу топлина, звук, влага и въздушни течения при външни стени и др.
Според основните си функции стените биват:

НОСЕЩИ: Този вид стени поемат товари от други носещи стени, покривни конструкции, сняг, ветрови сили, подови конструкции, полезни товари ( хора, мебели, обзавеждане, машини) и земетръсни сили. Материалите за носещите стени трябва да притежават високи якостни качества, тоест да бъдат с достатъчна плътност. Затова носещите стени са тежки и са със сравнително голяма дебелина.

НЕНОСЕЩИ: Имат само ограждаща функция. Когато са вътрешни, те се наричат преградни. Материалите за тях са с по-малко обемно тегло и по-малка дебелина.

САМОНОСЕЩИ: Те носят само себе си или само лежащите над тях стени (от горните етажи) без каквито и да било други товари. Самоносещите стени могат в някои случаи да поемат хоризонтални сили и изпълняват ролята на укрепващи стени (шайби). Укрепващите стени трябва да са с достатъчна коравина и якост.

МАТЕРИАЛИТЕ, от които са направени стените, могат да бъдат: естествени камъни, печени или непечени тухли, тежки или леки бетони, стоманобетон, глина, дървен материал, дървесни плочи, гипс и други.

СПОРЕД СТРУКТУРАТА си стените биват: еднослойни, двуслойни, трислойни и многослойни. Може да бъдат зидани на място или предварително изготвени елементи като големи блокове или ПАНЕЛИ.

При МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО, обикновенно стените се зидат от тухли, наредени са по определени правила и се свързват чрез специален разтвор. Така споени, отделните съставки на зида образуват общ елемент за поемане на вертикални и хоризонтални сили.

В много случаи стените се изпълняват от ЛЯТ БЕТОН ( например надосновни стени, стоманобетонни шайби, стени на сгради по строителните методи „пълзящ кофраж“ и  „тунел-кофраж“). Тежките стени представляват 50% от теглото и около 20% от стоиността на сградата главно при безскелетна конструктивна система.

РАЗТВОРИ

Свързването на отделните елементи при зидариите се постига с помощта на строителен разтвор. Той се състои от свързващо вещество (обикновенна вар, хидравлична вар, цимент, гипс и др.), смесено с пясък и вода в определено обемно съотношение. Разтворът запълва фугите, споява отделните елементи в едно цяло и осигурява равномерно предаване на товарите. Освен за зидарии разтворите се използват и за направата на мазилки и замазки. Тези разтвори, които се втвърдяват само във въздуха, се наричат въздушни, а тези, които се втвърдяват във въдуха и във вода – хидравлични.

ВИДОВЕ СТЕНИ

ТУХЛЕНИ

Тухлените стени се отличават с добра топло- и звукоизолация, добри топлоакумулативни свойства, въздухопропускливост (стените „дишат“) и други.

Качеството на тухлите се определя от тяхната якост (натоварването, което могат да поемат на cm2).

РЕШЕТЪЧНИТЕ ТУХЛИ  например,  се употребяват за направа на носещи, пълнежни и преградни стени. По тяхната дебелина се проряззват множество по-тесни въздушни отвори, подредени шахматно, за да се удължи пътя на топлопредаването. Отворите са кръгли или квадратни.

Здравината на тухлената зидария зависи не само от качеството на употребените тухли и разтвор, но и от начина, по който са разположени тухлите в зида. Основно изискване за правилно зидане е да не се получава междина върху междина, а да има достатъчно застъпване на тухлите във всички редове. Тогава зидарията ще представлява здрава цялост, която ще може да поема товарите. За да се получи необходимото застъпване на тухлите, трябва дължината на тухлата да бъде равна на две широчини плюс една междина (фуга). Отделните тухли в зида трябва да се поставят в редове, които да лежат хоризонтално един над друг, а лицевите им плоскости да бъдат под отвес. При нареждането на тухлите се получават хоризонтални и вертикални фуги.

МОНОЛИТЕН БЕТОН

Монолитни стени от обикновен бетон се използват и трамбуват на самат постройка в кофраж. Монолитни стени от бетон се използват при метода „пълзящ кофраж“ и имат добро приложение в жилищното строителство.

ПАНЕЛИ

С понятието „панел“ в строителството се означава всяко готово изделие, на което два от размерите (дължина и височина, дължина и широчина) са значително по-големи от дебелината.  Панелите са ПОДОВИ,  СТЕННИ и ПОКРИВНИ.

СТЕННИТЕ панели са неустойчиви поради малката си дебелина, докато не са свързани със съседните стени и подови панели. Те са големи панели (едропанелното строителство) или малки панели. освен това по вид се отличават като външни (фасадни) панели и вътрешни стенни панели.

НОСЕЩИ ПАНЕЛИ -когато поемат товари от подовите, покривните или другите видове конструкции.

САМОНОСЕЩИ ПАНЕЛИ – когато поемат товарите само от стенни панели, намиращи се над тях.

НЕНОСЕЩИ ПАНЕЛИ – ограждащи, преграждащи панели.

Панелите се свързват помежду си  чрез заварки, примки или болтове(винтове) и последващо замонолитване на специални места, наречени конструктивни възли (съединения). Мястото на допиране на панелите се нарича фуга и се обработва допълнително до пълното и затваряне.

При най-широко разпостраненото у нас едропанелно строителство, панелите са с размери на едно или на две конструктивни междуосия и включват в себе си фасадните отвори заедно с прозорците (за външните фасадни панели).

ВЪТРЕШНИ СТЕННИ ПАНЕЛИ

Вътрешните стенни панели биват: носещи стенни панели и преградни (неносещи)стенни панели.

Носещите стенни панели са използвани най-често при безскелетното панелно строителство и са с размер на едно или две конструктивни муждуосия. Поради специфичните изисквания (добра носимоспособност, добра звукоизолация) те са правени най-често от тежък стоманобетон ( с плътност над 1800kg/m3).

Носещите вътрешни панели биват:

еднослойни вътрешни стенни панели – плътни, с кухини и тънкостенни. У нас са използвани най-често плътните панели – с дебелина мужду 10-16см.

дву- и трислойни носещи панели – използвани са рядко и само когато е имало изисквания за повишена звукоизолация, топлоизолация и др.

Носещите стенни панели са свързани с подовите панели и фасадните панели чрез споменатите конструктивни възли (заварка, примки, сглобки или болтове). Фугите би трябвало да са заляти добре с разтвор.

Основно изискване към ФУГАТА е тя да бъде запълнена добре, без пукнатини.

ПРЕГРАДНИ (НЕНОСЕЩИ) СТЕННИ ПАНЕЛИ са се прилагали при сгради със скелетна конструкция, а също и за преграждане на второстепенни помещения в сгради с носещи стени.

Има два основни вида преградни панели:

– с размер на цяло помещение (или междуосие), включващи в себе си отвори за врати;

– с малка ширина и цяла етажна височина.

ЕДНОСЛОЙНИ ПАНЕЛИ – тези с дебелина от 4 до 8см. направени от тежък или лек бетон или еднослойни панели направени от гипс и гипсобетон с дебелина от 4 до 10см (плътни или с кухини).

МНОГОСЛОЙНИ ПАНЕЛИ – съставени от две черупки, мужду които пространството е запълнено с лек звукопоглъщащ материал.

ВРЪЗКИТЕ между преградните панели и съседните конструктивни елементи, както и връзките между самите преградни панели се е осъществявало съобразно с размера, материала и изпълнението им. Прилагало се е замонолитване с бетон или разтвор (за бетонните панели), заваряване или просто прикрепване със специални приспособления, винтове или скоби (за пластмасовите и металните панели, за които тук не е упоменато).

Закрепването на леки преградни панели (за ръчен монтаж), са се свързвали помежду си чрез сглобка, а към тавана и пода – с прикрепващи летви и клинове. Преградните панели са получавали допълнителна обработка след монтажа в зависимост от конструкцията и материала. Спомняте си, че на времето панелните жилища са предавани с тапети по стените. Това  тогава е било предаване на жилище  „по БДС“ стандарт.

Очаквайте продължение на ТЕМА: ВИДОВЕ СГРАДИ С НОСЕЩИ СТЕНИ

Използвана литература: Сградостроителство – Проф.арх. Щерю Г. Щерев, Доц.арх. Милко Г. Ангелов, Доц.арх. Георги Н. Стойчев, Доц.арх. Чавдар И. Ангелов, Арх. Паню И. Петров,  София -1974

Видове фасадни панели

Вътрешни стенни панели

Видове преградни стени

Закрепване на леки преградни панели

 

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.