ПРЕДОСТАВЕНИ / ПОЛУЧЕНИ ПАРИЧНИ ЗАЕМИ и МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРЕДОСТАВЕНИ / ПОЛУЧЕНИ ПАРИЧНИ ЗАЕМИ
В срок до 30 април в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ следва да се декларират предоставените/получените парични заеми, както следва:

1. Непогасената част от предоставените парични заеми през 2012 година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;

2. Непогасените към 31.12.2012 година остатъци от предоставени през 2012 година и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;

3. Непогасената част от получените парични заеми през 2012 година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;

4. Непогасените към 31.12.2012 година остатъци от получени през 2012 година и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.

Получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, не се декларират.

Всички физическите лица, които са местни по смисъла на ЗДДФЛ трябва да декларират предоставените/получените парични заеми, ако попадат в някоя от по-горе изброените точки.
Ако не спазите този срок глобата е 10% от недекларираната сума!

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Срокът за заплащане на дължимите местни данъци за цялата 2013 г. с отстъпка, съгласно по Закона за местните данъци и такси, изтича на 30.04.2013 г.
Дължимите суми се заплащат в съответната община по постоянен адрес за физическите лица, съответно по седалище и адрес на управление за юридическите лица.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.