Договор за наем – ключови моменти

Договорът за наем е регламентиран в ЗЗД. Най-често предмет за договор за наем е недвижим имот, но това може да бъде и движима вещ. Тук ще разгледам  основните моменти при сключване на договор за наем на недвижим имот.

Цялата статия може да прочетете тук: Кое е най-важното когато трябва да сключа договор за наем на недвижим имот?

Как става Вписване на договор за наем със срок над 1 година и предварителен договор вижте тук.

Наем, наемател и наемодател. Различни казуси при наемане вижте тук.

От тук може да свалите двуезичен договор (българо-английски) за наем, в който съм включила основните и най-важни клаузи: ДОГОВОР ЗА НАЕМ – RENTAL AGREEMENT

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнение в Договор за наем – ключови моменти

 1. Марияна Тодорова каза:

  здравейте – а може ли да ми кажете кой плаща данъка върху наема ако наемодателя е юридическо лице. Наемодателя освободен ли е от данък?

  1. Щебетовска каза:

   Съгласно чл.44 ал.4 от ЗДДФЛ от ануари 2011г.:
   „(4) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.“
   Платецът на дохода е НАЕМАТЕЛЯ.
   Облагаемият доход според закона, и по-точно чл. 31 от ЗДДФЛ, от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество „се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи.“
   В УКАЗАНИЕ № 2 ОТ 23.03.2011 Г. НА МФ относно прилагане на чл. 44, ал. 4 и ал. 5, чл. 45, ал. 4 и чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ за определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, министър Дянков е дал чудесен пример:
   Наема е в размер на 1000 лева.
   1000лв.х10%=100лв.
   1000лв.-100лв.=900лв. ОБЛАГАЕМ ДОХОД
   900лв.х10%=90лв. ДАНЪК, който се удържа от НАЕМАТЕЛЯ.
   1000лв. – 90лв.=910лв. НАЕМ
   „Облагаемият доход от наем се определя след приспадане на 10% разходи за дейността (чл.31 от закона), т.е. за конкретния пример се изчислява в раз¬мер на 900 лв. Определеният от тази сума данък е 90 лв. (900 лв. облагаем доход х 10% данъчна ставка). Следователно, самоосигуряващото се лице – платец на дохода от наем ще изплати на другото самоосигуряващо се лице – наемодател 910 лв., като удържи от общата стойност на договорения наем (1000 лв.) 90 лв. данък.”
   „За доходите от наем, обстоятелството, че лицето придобиващо дохода, е самоосигуряващо се, не е от значение при авансовото облагане на дохода”
   Наемателя самоусигуряващо се лице(ПЛАТЕЦ НА ДОХОД) трябва да внесе удържания данък и да го внесе в републикански бюджет по сметка на Териториална Дирекция на НАП по място на регистрация на наемателя.
   НАЕМАТЕЛЯ издава служебна бележка и сметка за изплатени суми, която дава на НАЕМОДАТЕЛЯ самоусигуряващо се лице. Данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Размера на месечния наем е доход за наемодателя.
   Когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на Българската народна банка към датата на придобиването им.
   Кагато наемателят не е предприятие или самоосигуряващо се лице, лицето, придобило дохода (наемодателят), следва само да определи и внесе авансовия данък. Наемодателят издава документ по чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ (документ с реквизитите по чл.7, ал.1 от За¬ко¬на за счетоводството). Авансовият данък за дохода (ако лицето не дължи здравноосигурителни вноски във връзка с получения наем) трябва да се внесе по сметка на ТД на НАП на наемодателя.
   Данъкът по чл.44, ал.3 и ал.4 се внася в сроковете и реда на чл.65-68 от ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.

   Дано правилно съм разбрала въпроса ви, и отговора ми да Ви е бил полезен.