Какво значи ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ? Преустройство на помещения и сгради.

За да се извърши промяна в предназначението на помещение е необходимо да бъде изготвен инвестиционен проект, който следва да бъде одобрен от Главния архитект към съответната община където се намира сградата, в която е помещението.

По принцип, според ЗУТ, промяната на предназначението на дадено помещение се третира като нов строеж. От този факт следва, че ще е нужно и издаване на Разрешение за строеж.

Освен предназначението на дадено помещение, в много случаи, с фактическите действия това да се случи, следва и смяна на категорията. Например, ако сменяте предназначението на помещение в аптека.

Има два начина за внасяне на документите в Общинската администрация:

1. С комплексен доклад за съответствие на проектите, който се изготвя от консултантска фирма надзорник. Срокът за издаване на Разрешение за строеж е 7 дни.

2. Оценката се извършва от Общината. Срока за издаване на Разрешение за строеж е 1 месец.

ДНСК или Главния архитект извършват Въвеждане в експлоатация, в зависимост от категорията, в която попада строежа или помещението.

За I, II и III категория, въвеждането в експлоатация става с назначаването на приемателна комисия. ДНСК е органа издаващ документа удостоверяващ въвеждането в експлоатация. Срока е около 24 работни дни.

За IV или V категория, въвеждането в експлоатация се удостоверява от общината. Издава се Удостоверение за ползване от Главния архитект.

Преди издаване на Разрешение за ползване, понякога се налага да се променят одобрени инвестиционни проекти. Тогава се следват изискванията на ЗУТ. По специално на чл.154:

Чл. 154. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) При промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.

(2) Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които:

1. нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план;

2. нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита;

3. са несъвместими с предназначението на територията;

4. нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания;

5. променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията;

6. (доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2;

7. променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения;

8. променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.

(3) Несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са всички отклонения извън посочените в ал. 2.

(4) След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 са недопустими.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 се допускат по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.

Ако искаме да преустроим една жилищна сграда в хотел, т.е. да сменим предназначението на сградата, в общия случай е необходимо одобряването на Инвестиционен проект и издаване на Разрешение за строеж от Главния архитект съгласно нормативните разпоредби в ЗУТ.

 

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнение в Какво значи ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ? Преустройство на помещения и сгради.

 1. Мира Котева каза:

  Здравейте, интересува ме дали е законно физически лица /с документ за собственост, жилищна сграда с акт 16 и обитаема/ да използват помещение със статут на офис като апартамент. Налага ли се промяна на този статут, какви са необходимите документи/съгласие от съседи/ и дължими такси? Офисите в този случай са изолирани в отделен вход на етаж 1 над магазини.
  Как стои въпросът с данъци и консумативи /ток, ТЕЦ/ ако този статут не се измени и остане да се използва като с жилищна цел /ако това е възможно по закон/ ?
  Благодаря!

  1. Щебетовска каза:

   Здравейте, благодаря за въпроса.
   Вижте тази тема: http://imot.goddess.bg/2798/prednaznachenie-na-imot-jilishte-ofis-magazin/
   Там подробно съм обяснила казусите относно Предназначение на имот – жилище, офис, магазин.
   Комуналните услуги се заплащат по общия ред.