Наредби свързани с имоти

Наредби свързани със ЗУТ
НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите


НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони


НАРЕДБА № 2 от 23.07.2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони


НАРЕДБА № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството


НАРЕДБА № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради


НАРЕДБА № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях


НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти


НАРЕДБА № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи


НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи


НАРЕДБА № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания


НАРЕДБА № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството


НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Загл. изм. – ДВ, бр. 85 от 2009 г.)


НАРЕДБА № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

Наредби свързани с КАДАСТЪР


НАРЕДБА № 1 от 27.02.2004 г. за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра


НАРЕДБА № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри


НАРЕДБА № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра


НАРЕДБА № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър


Наредби свързани с ТЪРГОВЦИ И ДОГОВОРИ
НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър


Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.