Смяна на уредите за топлинно счетоводство

Ще подменяте ли старите топломери с нови?

От 2000г. монтирането на уреди за топлинно отчитане е задължително. На голяма част от тези уреди годността ще изтече до 2013г. Батерията на старите уреди се изтощава и амортизира.  През 2013г. изтича срока на живот на по-голямата част от тези батерии.А и собствениците на имоти рискуват да нямат точно отчитане на топлинна енергия. Ето защо до 2013г. трябва да подменят старите апартаментни уреди за топлинно отчитане.

Изберете радио-система за вашата сграда. Така ще спестите времето за осигуряване на достъп до дома си – отчитането е дистанционно. Освен това ще получавате една изравнителна сметка – без последващи корекции. Няма да се налага да правите допълнителни отчети и разходи. И не на последно място – ще имате едно максимално точно отчитане и сметки за плащане.

Какви са стъпките?

1. Задължително е наличието на топломер в абонатната станция

2. Насрочете дата за общо събрание на етажната собственост. Повечето фирми за топлинно счетоводство осигуряват търговски представител, който да отговаря на повдигнатите въпроси на собствениците на имоти.

3. Изберете вашата фирма за дялово разпределение.

Ще трябва да подпишете протокол за проведеното Общо събрание с взетото решение да се сключи договор за монтаж и доставка на уреди за дялово разпределение от съответния доставчик –  „Техем Съвисис” ЕООД, „Бруната България”ООД, „ИСТА  БЪЛГАРИЯ”  ЕООД или друг. Чрез този протокол вие дефакто го избирате.

4.  Всеки собственик на жилище попълва и протокол за доставка и монтаж , като попълва № на апартамент, абонатен номер, трите си имена, желан брой разпределители топломери, брой водомери, пломби за долен кран, вида на плащане ( разсрочено или 100%) и подпис.

Възможността за разрочено плащане се състои в това, че на собсвениците на имоти е предоставена възможност да ползват потребителски кредит от банка, като за целта е нужно да се подаде заявление за одобрение от кредитната институция. Всеки доставчик (фирма за топлинно счетоводство) има договор с банката, с която собственика на апартамент в жилищна сграда ще има взаимоотношения. Ако не бъдете одобрен от банаката, ще трябва да заплатите 100% от стойността на уредите най-късно  в деня на монтажа им. По принцип – при 100%-во плащане цената на уредите се заплаща също в деня на монтажа им. Може да ползвате и наем на уредите за отчитане, клаузите и условията за това се уговарят в отделен договор.

5. Договорът за доставка, монтаж и сервиз на уреди за дялово разпределение се подписва от домоуправителя или упълномощено лице.

6. Декларация към Протокол от Общо събрание ( за БРУНТА)

7. При монтажа на уредите се подписва и приемо-предавателен протокол.

Кратка справка за офертите предоставяни от „Техем Съвисис” ЕООД , „Бруната България”ООД  и „ИСТА  БЪЛГАРИЯ”  ЕООД

ТЕХЕМ предлагат радио-разпределител на цената на визуален.

За 33лв. вие ще получите електронен разпределител с радиотчет, безплатно пломбиране на вторите спирачни кранове на отоплителните тела. В цената е включен ДДС, разпределител, монтаж, програмиране  и пломбиране. Уредите са произведени в Германия и са надеждни. Тяхната гаранция е 10 години на батерията и 36 месеца на елекрониката. Промоцията е до 30.10.2012г.  Отчетът на радиоуредите през първия отоплителен сезон е безплатен и ежемесечен.

Стандартните цени извън промоцията на ТЕХЕМ са:

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ

Радиоразпределител Techem data III – 43лв.

В цената е включено: монтаж, заснемане, програмиране, активиране на радиофункцията и

пломбиране

Радиоразпределител Techem data III с изнесен дисплей – 61лв.

В цената е включено: монтаж, заснемане, програмиране, активиране на радиофункцията и

пломбиране

Разпределител Techem varioS III, подготвен за дистанционен отчет – 33лв.

В цената е включено: монтаж, заснемане, програмиране и пломбиране

Разпределител Techem varioS III, подготвен за дистанционен отчет с изнесен

дисплей. – 51лв.

В цената е включено: монтаж, заснемане, програмиране и пломбиране

Разпределител Siemens WHE30 .- 37лв.

В цената е включено: монтаж, заснемане и пломбиране

Разпределител Techem V93 на изпарителен принцип – 11лв.

В цената е включено: монтаж, заснемане и пломбиране

ВОДОМЕРИ

Водомер AP varioS III, подготвен за дистанционен отчет – 29лв.

Qn1.5m3/h, L110mm, 1/2″, за топла/студена вода

Водомер AP varioS III, подготвен за дистанционен отчет

Qn2.5m3/h, L130mm, 3/4″, за топла/студена вода – 36лв.

Радиомодул за водомер AP varioS III– 31лв.

АПАРТАМЕНТНИ ТОПЛОМЕРИ

Турбинков топломер Compact V varioS IIIс вграден модул за дистанционен отчет

Qn 0,6/1,5/2,5m3/h, с вкл. водопроводни части –  330лв.

Ултразвуков топломер Classic 6

Qn 0,6/1,5/2,5m3/h, с вкл. водопроводни части  – 295лв.

Ултразвуков топломер Techem Ultra S3

Qn 0,6/1,5/2,5m3/h, с вкл. водопроводни части 460лв.

ТЕРМОСТАТНИ ВЕНТИЛИ

Тeрмостатен вентил 1/2″ /Росвайнер, Хънуел, Данфос/  – 16лв.

Тeрмостатен вентил 3/4″ /Росвайнер, Хънуел, Данфос/ – 22лв.

Teрмостатна глава /Росвайнер, Хънуел, Данфос/  – 16лв.

Допълнително има такси за услуги за индивидуално посещение на имот (7лв.)

Допълнителен отчет  на разпределител- водомер – 2,50лв. и апартаментентен топломер – 6лв.

Стандартен монтаж и монтиране на разпределител, с вкл. заснемане и програмиране 10лв.

Стандартен монтаж и монтиране на водомер – 10лв.

Стандартен монтаж на топломер, с включено пломбиране – 50лв.

Стандартен монтаж на термостатен вентил – 15лв.

Разделяне на сметка на периоди при предоставен от клиента самоотчет /цена на имот/ – 8лв.

Разпределение на топлинна енергия от топла проба /цена на имот/  – 10лв.

Преместване на разпределител /заснемане, монтаж, програмиране/  – 10лв.

БРУНАТА

Електронен разпределител Brunata Futura+

със смянеми батерии и опция за дистанционно отчитане:

Цена: 29,90 лв. с ДДС

Цена за активиране на радиомодул: 9,00 лв. с ДДС

Общо 38,90лв.

Водомер Brunata Sensus за топла и студена вода

с опция за дистанционно отчитане, включени монтаж и пломбиране:

Цена: 44,90 лв. с ДДС

Тази промоция важи до 30 септември 2012 г.

Минимален пакет за топлинно счетовдство към топлофикация ня БРУНАТА:

1. За обслужване и обработване на партида – 2.04лв.

2. За обслужване и отчитане на уред за дялово разпределение,

вкл.водомер за топла вода – 4.08лв.

3.  За обслужване и отчитане на апартаментен топломер – 6.00лв.

В тези цени е включен ДДС, едно посещение за отчет, месечно подаване на данни с прогнозни дялове на топлофикация, изготвяне на една изравнителна сметка /обща за цялата сграда и индивидуална по потребители, предоставяне на изравнителната сметка на потребителите в СЕС (етажната собственост), чрез упълномощеното лице;

Според ценовата листа в сайта на БРУНАТА цените на:

Електронен разпределител за отчитане на топлинната енергия, тип Brunata

Futura – за радиатор е 25.00лв., а цената на

Електронен разпределител за отчитане на топлинната енергия, тип Brunata

FUTURA+ за дистанционно отчитане с радиосигнал е 37.00лв.

Тези цени отново са с включен ДДС.

Ето извадка от  ЦЕНОРАЗПИС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ,

КЪМ УСЛУГАТА  „ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО” на БРУНАТА:

Междинно отчитане на уредите за дялово разпределение/водомерите и

изравняване /цена на партида/ -10лв.

Изравняване на топлата вода по подадена обща справка от упълномощеното

лице с показания на водомерите за цялата сграда /цена на партида/ – 5лв.

Ежемесечен отчет и обработка за цялата сграда

/цена на партида за 6 месеца/ – 30лв.

Ежемесечна обработка на показанията на уредите за цялата сграда по данни

на упълномощеното лице /цена на партида за 6 месеца/ – 18лв.

Ежемесечно дистанционно отчитане на уредите /цена на партида за 6 месеца/ – 18лв.

Разделяне на изравнителна сметка по потребители /цена на потребител/  – 12лв.

Единично посещение на партида  – 7лв.

Планирано групово посещение над 10 партиди /цена на партида/ -3лв.

Такса за годишен отчет на трета дата – 20лв.

Такса за посещение в посочен от клиента ден  – 30лв.

Цените са с ДДС.

ИСТА  БЪЛГАРИЯ  ЕООД

1.  ИНДИВИДУАЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ с радио отчитане

Doprimo 3® radio net – 32.49лв.

с включен монтаж и въвеждане в експлоатация

2. АПАРТАМЕНТНИ ТОПЛОМЕРИ

Топломер sensonic II compact 0.6; 1.5; 2.5 м

3 с опция за радио модул, вкл. водомерни части -290 лв.

Радио модул за топломер -50 лв.

Монтаж на топломер /базова цена/ -35 лв.

Пломбиране на топломер -6 лв.

3. ВОДОМЕРИ с опция за радио отчитане

Водомер domaqua m® ½“ с опция за радио модул -29.99 лв.

Водомер domaqua m® ¾“ с опция за радио модул -31.99 лв.

Радио модул за водомер domaqua m® -25 лв.

Монтаж на водомер /базова цена/ -15.00 лв.

Пломбиране на водомер /за топла и студена вода/ -7.20 лв.

Холендри ½ – 8.00 лв.

Холендри ¾ -10.00 лв.

4. ТЕРМОСТАТНИ ВЕНТИЛИ

Термостатен вентил ½ “ – комплект /Danfoss, Honeywell/ -32.00 лв.

Термостатен вентил ¾ “ – комплект /Danfoss, Honeywell/ -42.00 лв.

Термостатна глава /Danfoss, Honeywell/ -18.00 лв.

Монтаж на термостатен вентил /комплект/ -15.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.

Как става отчитането?

Служителите на фирмата за топлинно счетоводство отчитат показанията с дистанционен приемник, без да влизат  в жилището на абонатите. След това данните се прехвърлят в сървъра на инстанцията.

При желание на всички абонати от Етажната собственост потреблението може да се отчита ежемесечно или годишно.

В договора на Техем, например, фирмата за топлинно счетоводство има право един път годишно да прави контролна проверка, също така след взето решение на Общото събрание на етажната собственост, в частност – собствениците на имоти в блока отправят писмено искане за отчет.

Задължително трябва да има осигурен достъп до уредите за отчитане.

Отчетът на радиоуредите се извършва само на електронен носител.

За радиоотчет на водомери и предоставяне на показанията им на доставчика на вода е необходимо оборудване на 100% от имотите в сградата с радиоводомери, ако желаете отчета да става всеки месец.

Ако са монтирани радиоуреди под 100% , собствениците на домове в сградите, които имат обикновени уреди само с визуално отчитане, са длъжни да осигурят достъп до жилищата си в определените за това дати.

Предимство е едновременно отчитане на всички уреди в сградата, няма как да се начисли максимално потребление без да е изразходвано, имате яснота и точност на размера на ползваната енергия.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Смяна на уредите за топлинно счетоводство

  1. много полезна информация за всяка етажна собственост, която трябва да си поддържа общата собственост – и за всеки от нас които ползваме услугите на топлофикациите