За мен

– ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ ОТ ДЪЛГИ ГОДИНИ
– ЕЛАТЕ В ПЪРВАТА ОНЛАЙН ВИДЕО ПРОГРАМА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,  ЗАЩОТО ДА БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ Е ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВАШАТА СДЕЛКА
– МОЯ ОСНОВНА ЦЕЛ Е ДА ПРЕДОСТАВЯМ КАЧЕСТВЕНИ  И НАДЕЖДНИ  УСЛУГИ
– МОЯ ОСНОВНА ЗАДАЧА Е ДА ЗАЩИТАВАМ ИНТЕРЕСА НА КЛИЕНТА СИ
– УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ Е ОТ ПЪРВОСТЕПЕННА ВАЖНОСТ
– ЗА МЕН Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО ДА СТЕ ДОВОЛНИ ЗА ДА МЕ ПРЕПОРЪЧВАТЕ НА ВАШИТЕ БЛИЗКИ И ПОЗНАТИ

БЛАГОДАРЯ ВИ

Desislava Shtebetovska

Десислава Щебетовска

М: +359 878 22 36 09

Основни принципи в нашата работа са компетентност, коректност, отговорност и етика. От най-голямо значение е клиентите, които се доверяват на ГОДЕС ИМОТИ, да са доволни.Според нас, брокерът на недвижими имоти трябва да гарантира поддържането и усъвършенстването на професионалната си компетентност на всички нива. Обичаме работата си и контактите си с клиенти и колеги.
Благодарим ви за доверието!
ГОДЕС ЕООД е създадена 2008 година. От създаването на фирмата до днес, за нас най-важно е да предлагаме на своите клиенти професионални услуги.

Сигурността и доверието в отношенията ни с нашите клиенти и партньори са най-важни за нас!

ПРАВНА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА

Квалифицирана правна подкрепа в защита на вашите интереси при покупко-продажба или отдаване/наемане на недвижим имот.

Основната ни дейност е посреднически услуги в сферата на недвижимите имоти:

– съдействие при продажба или при покупка на недвижим имот;
– съдействие при отдаване под наем или наемане на недвижим имот;
– управление на недвижими имоти;
– кредитни консултации;

Придържайки се към европейските стандарти за определяне на изискванията за услугите на брокерите на недвижими имоти, а също и с Професионалния етичен кодекс приет от НСНИ ( Национално сдружение Недвижими имоти) през 2003г., фирма „Годес“ ЕООД приема отговорността си пред Закона, Обществото и Клиента.

Наши основни задачи са да:

– да защитаваме интереса на клиента при осъществяване на сделка с недвижим имот;
– да предоставяме адекватна информация и/или рекламна оферта за недвижимите имоти;
– да пазим поверителната информация и всяка друга информация, засягаща интереса на клиента в процеса на провеждането на сделки с недвижим имот;

ГОДЕС ЕООД е Администратор на лични данни (АЛД). Фирмата е вписана в Регистър на администраторите на лични данни с Регистрационен номер №415654 към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

ДОКУМЕНТИ

ГОДЕС ИМОТИ работи със следните видове документи:

– Декларация за проведен оглед на имот;
– Възлагателен договор за продажба на недвижим имот;
– Възлагателен договор за покупка на недвижим имот;
– Възлагателен договор за отдаване под наем на недвижим имот;
– Възлагателен договор за наемане на недвижим имот;
– Договор за изключителни права;
– Договор за управление на недвижим имот;
– Договор за съвместна дейност;

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ И СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС! 

ПОПИТАЙТЕ НИ: ЗАЩО?

ПИШЕТЕ НИ:

*Препоръчително